Pojedinačni dijelovi, ali i kompletna kućišta, koja smo uspješno proizveli za naše proizvođače strojeva.